Plain bearings,Bushings

Contact Now

15 mm x 17 mm x 12 mm skf PCM 151712 E Plain bearings,Bushings

7,3 kg / Weight 4,62
2260 1/min / Referen 3,1

18 mm x 22 mm x 30 mm skf PSM 182230 A51 Plain bearings,Bushings

9,5 mm 1830000 N / Static l
mm 4 mm

16 mm x 18 mm x 20 mm skf PRM 161820 Plain bearings,Bushings

3.30 mm -0.8 mm
Stamped Steel 38500 lbf

25 mm x 35 mm x 16 mm skf PBMF 253516 M1G1 Plain bearings,Bushings

ISO 340
25 mm x 35 mm x 16 mm 130 mm

16 mm x 18 mm x 15 mm skf PRM 161815 Plain bearings,Bushings

7702 FAG
713623020 CX403

38,1 mm x 42,069 mm x 50,8 mm skf PCZ 2432 E Plain bearings,Bushings

80 mm 1150 kN
38,1 mm x 42,069 mm x 50,8 mm 3 mm

190 mm x 210 mm x 150 mm skf PWM 190210150 Plain bearings,Bushings

74 mm 110 mm
2 ° 190 mm x 210 mm x 150 mm

60 mm x 75 mm x 90 mm skf PBM 607590 M1G1 Plain bearings,Bushings

5600 kN 5 mm
538 mm 128 mm

55 mm x 70 mm x 50 mm skf PBMF 557050 M1G1 Plain bearings,Bushings

0.41 110.4 mm
258 N/µm 102 mm
1/17